Ecogazon

Biodivers bloemengazon met inheemse, doorlevende en laagbijvende vegetatie bestaande uit 95% grassen en 5% bloemen en kruiden voor semi-extensief of extensief beheer.

Zaaitijd

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Bloeitijd

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Oppervlakte

€40.95

Ecologisch verantwoord kruiden- en bloemengazon.


Zaaihoeveelheid: 200 tot 250kg/ha

Maaihoogte: 4 à 5 cm. Het aantal beurten hangt af van de bodemrijkdom en het gewenste effect.

Bemesting: maximum 30 eenheden N bij aanleg

Hoogte: tot 30 cm