Gewone Duivenkervel

Gewone Duivenkervel

De gewone duivenkervel (Fumaria officinalisis een eenjarige, vooral liggende, kruidachtige plant die 10-50 cm groot wordt. De 6-9 mm lange bloemen staan in wel rechtop tot ontwikkeling komende trossen van tien tot vijftig stuks. Ze zijn purperrood, met een zwartpurperen top en een groene kiel. De vrucht is een nootje met één zaadje. De bladen zijn dubbelgeveerd.

Gewone Duivenkervel is terug te vinden in