Kroontjeskruid

Kroontjeskruid

Kroontjeskruid (Euphorbia helioscopia) is een plant die 10 tot 50 cm hoog wordt. De soort komt voor op akkerland of braakliggend terrein. Door de kleur van de schutblaadjes ziet de plant er geelachtig groen uit.

Kroontjeskruid is terug te vinden in