Stap 1: Kies de locatie en het bloemenmengsel

Zonlicht: Kies een plek die voldoende zonlicht krijgt, minstens 6u per dag. Bloemen gedijen best in volle zon. Er bestaan mengsels die wat schaduw verdragen (vb Gothic), maar een aantal uur zon per dag is toch een vereiste; geen zon = geen bloemen.
Keuze bloemenmengsel: Kies op basis van locatie en bodem en beslis of je een éénjarig of meerjarig mengsel wilt. Dit zal dan ook het zaaitijdstip mee bepalen.
Lees meer hierover in mijn blogs over ‘Welk veldbloemenmengsel kies ik’ en ‘Wat is het verschil tussen éénjarige en meerjarige veldbloemen’.

Stap 2: Bodemvoorbereiding

Een goede voorbereiding van de bodem is de helft van het werk en vergroot de slaagkansen aanzienlijk.
Start van een braakliggend stuk grond. De bestaande beplanting moet verwijderd worden, ook gazon. Voor grotere stukken gazon kan je hiervoor een zodensijmachine huren. Je kan het bestaande gazon ook infrezen maar dan heb je eigenlijk al een beetje een valse start. Aangezien je hierbij humus in de bodem brengt en veldbloemen geen rijke bodem nodig hebben. Daarbij is de kans reël dat dit gras voor een stuk terug uitschiet. En tussen de kiemende bloemen is dit geen pretje om te wieden.

Na het eventueel verwijderen van de toplaag kan je de bodem wat luchtiger en losser maken met een woelvork of frees (max 5cm diep). Vermijd omkeren of spitten want het bodemleven houdt niet van verstoring. Bovendien voorkomt dit dat dieper gelegen onkruidzaden naar het oppervlak worden gebracht. De ideale bodem is als een spons die water opneemt en terug loslaat wanneer nodig. Daarom kan het in specifieke situaties, zoals bij een heel compacte ondergrond, zware leem- of kleigrond, toch noodzakelijk zijn om te spitten en eventueel wat polymeren in te werken.

Valszaaibedmethode
Creëer vervolgens een zaaibed. Dit is het bovenste laagje aarde heel fijn en kruimelig leggen. Dit doe je heel oppervlakkig.
Daarna laat je dit zaaibed een paar weken liggen zodat de onkruidzaadjes die klaar zitten kunnen kiemen. Dan ga je de grond nog eens oppervlakkig bewerken om dit kiemend onkruid te verwijderen, waardoor je de concurrentie voor de bloemen minimaliseert. 
Nu kan je overgaan tot het zaaien van jouw bloemenmengsel. Maar als er veel onkruidzaad in de bodem zit en er veel onkruid kiemt tijdens die eerste braakligperiode, herhaal dan de vals zaaibedmethode nog eens. Ik weet dat je geneigd zal zijn dit niet te doen omdat je hiermee de groei en bloei van jouw bloemenweide achteruit schuift, maar het is echt belangrijk. Als er tijdens de kiemfase en eerste groeifase van jouw veldbloemen veel onkruid komt kan je niet anders dan het manueel verwijderen. Eens de bloemenweide wat groter wordt en dikker komt te staan wordt het meeste onkruid vanzelf verdrongen.

Om jouw bloementapijt het meeste kans op slagen te geven ga je dus best via deze valszaaibedmethode te werk.
En weet dat als je jaar na jaar bloemen zaait via deze methode, de hoeveelheid onkruid vanzelf zal verminderen.

 

Stap 3: Zaaien

Eénjarige mengsels worden best vanaf eind maart tot eind juni ingezaaid. Meerjarige mengsels kunnen zowel in het voorjaar als in het najaar ingezaaid worden.
Zaai conform de aangegeven hoeveelheid, meer is echt niet nodig! Zaai je minder, dan hebben ongewenste soorten meer plaats om te kiemen. Zaai je te veel dan zullen de bloemen te dicht staan en te veel concurrentie zorgt ervoor dat een aantal soorten het niet zullen halen.
Verdeel grotere oppervlaktes op in kleinere stukjes, vb 100 m² verdelen in 4 stukken van 25m². Want de te zaaien hoeveelheid is echt niet veel, enkel op die manier zal je erin slagen om geen bloemenzaad te kort te komen. Meng om dezelfde reden ook het zaad met droog, wit zand. Hierdoor bekom je een grotere zaaihoeveelheid en kan je de zaden gelijkmatig verdelen. Door het witte zand zie je ook perfect waar je al gestrooid hebt. 
Zaai handmatig, breedwerpig in, niet dieper dan de dikte van de zaden. 
Hark de zaden heel oppervlakkig in en druk ze lichtjes aan met een rol of met jouw voeten.

Stap 4: Onderhoud tijdens de kiemfase

Hou de grond voldoende vochtig totdat de bloemen goed gevestigd zijn, vooral in de eerste weken na het zaaien. 
Verwijder onkruid manueel in het eerste groeistadium om de bloemen de ruimte te geven om te groeien. Eens de bloemen er staan zal onkruid niet veel kans meer krijgen.
Bemesting is niet nodig.

Stap 5: Geniet!

Geniet van al die geuren en kleuren, geniet van de bijtjes en vlindertjes, geniet van dit levendig en kleurrijk landschap in jouw tuin. Pluk bloemen tot boeketjes zodat ook jouw woonkamer opgefleurd wordt, of pimp jouw gerechtjes met de eetbare bloemetjes. Later kom ik zeker nog terug op dit onderwerp!
Over het onderhoud en het al of niet maaien (en wanneer) kan je meer lezen in mijn blog over éénjarige en meerjarige veldbloemen.

Florances ultieme do’s en dont’s!

•    Een correct klaargelegd vals zaaibed is de sleutel tot succes!
•    Te diep inzaaien is nefast voor het resultaat. Gewoon zachtjes aandrukken is voldoende!
•    Zorg ervoor dat de veldbloemen tijdens de kiem -en ontwikkelingsfase voldoende vocht hebben.
•    Je kan tot laat in het najaar zaaien , zolang je de bodem goed (bekwaam) kan klaarleggen en er geen vorst voorspeld wordt. Terreinen waarvan je weet dat ze in de winter onder water kunnen staan zaai je best pas in het voorjaar in.

Wees je bewust van onvoorspelbare natuurinvloeden. Ook al heb je alles volgens het boekje gedaan (en heb je gekozen voor kwalitatieve zaden 😊), toch kan het zijn dat het resultaat niet is zoals gewenst. Harde wind, overvloedige regen, te warm of te koud,… dit kan allemaal de kieming en groei beïnvloeden. Vogels en andere dieren kunnen zaden of kwetsbare plantjes  beschadigen of opeten. Ook de grondsoort en bodemgesteldheid heeft een invloed op wat aanslaat en wat niet. 
Denk nu echter niet dat ik jullie wil afschrikken, integendeel. Maar bewust zijn van mogelijke problemen kan jullie alleen maar attent maken en ook realistisch in wat je mag verwachten. Je bent zelf een stukje natuur aan het creëren en de natuur zit nu eenmaal vol verassingen. Dat maakt het net zo spannend en mooi.

Succes!